Tomatis
kontakt tel.: 721 728 172
email: info@tomatis.cz
        
        
Úvod

Stres

Deprese

Tinnitus

Tabulka symptomů poruch

Poslechová kůra

Odkazy

Kontakt
designed by fee
powered by rewolt
APF - Audio Psycho Fonologie profesora A.Tomatise


Ještě stále příliš často i dnes je na lidské vnímání nahlíženo jako na pasivní proces. Jakoby člověk měl čidla, kterými podněty z vnějšku snímá, bez jakéhokoli diskriminačního rozlišování. Byli bychom, jsme snad tedy opravdu jen jakýmisi roboty, vybaveni dvěma mikrofony (uši), dvěma kamerami (oči), mnoha čidly na teplotu a tlak (pokožka), detektory pohybu a rovnováhy (labyrint) a také chemickými čidly (chuť a čich) ? Není těžké si uvědomit, že tomu tak není.
Jedním z prvních novodobých průkopníků, snažících se vědní obory „zlidštit" a mezi sebou propojovat, byl francouzský lékař, chirurg ORL a vynálezce, profesor Alfred Tomatis (1920-2001). Již v polovině minulého století tvrdil, že lidský plod „in utero" vnímá a začíná slyšet počátkem čtvrtého měsíce své existence. Že lidský sluchový orgán je utvořen jako první, a dále že plní funkci koordinátora, stimuluje a pomáhá v rozvoji a utváření se mozku, ostatních orgánů a embrya jako celku.

Akademie věd a lékařství v Paříži zveřejnily jeho základní objevy v letech 1957 a 1960:

• hlas je schopen vydat pouze a jenom to, co ucho slyší
• jestliže změníme poslech, tak se okamžitě a nevědomě mění hlas
• hlas lze nastálo upravit déle trvající, opakovanou stimulací sluchu

Vzápětí se stalo zřejmým, že změny vnímání slyšeného, a následné změny hlasové emise, jsou provázeny i změnami v chování, že ovlivňují „naladění" a rozpoložení člověka. Další výzkum prof. Tomatise se tudíž zaměřil na psychosomatické aspekty lidského bytí a komunikace.
Zvuk působí na celkový nervový systém člověka. Sluch zásadně ovlivňuje druhotnou nervovou soustavu, tzv.vágní nerv (pneumogastic), který řídí psychosomatické pochody celého těla.
Skutečnost, že profesor Tomatis byl vysmíván, hanoben i perzekvován celou částí ctihodné lékařské obce po většinu svého života, nechme protentokrát stranou. Aby mohl uplatnit své objevy v terapeutické praxi, vyvinul Dr.Tomatis přístroj (oreille électronique - elektronické ucho), který byl poprvé představen veřejnosti na Světové Výstavě v Bruselu 1958, a metodu APF: Audio Psycho Fonologii. Přístroj se skládá ze zesilovače, řady frekvenčních filtrů a nastavitelných, následně automaticky fungujících přepínačů ("bascules", tzv.houpaček). Sluchátka jsou uzpůsobena také pro poslech "kostní" cestou. "Elektronické ucho" bylo vyvinuto až do dnešní sofistikované, digitální podoby. Přístroj mohou zakoupit a programovat pouze vyškolení terapeuti. Ve většině zemí na všech světadílech fungují již po více desetiletí stovky "Center Tomatis".
V Belgickém centru Tomatis v St.Truidenu u Maastrichtu (pravděpodobně jednom z největších Center Tomatis APF na světě) pan Joseph Vervoort řídí výzkum, a mapování funkcí mozku magnetickou rezonancí před, během a po ukončení poslechové kůry. Přístroj tam byl také úspěšně použit v případech vigilního kómatu a při poúrazových terapiích.


fotografie z jednoho z největších Center Tomatis v St.Truiden v Belgii.

Metodu a přístroj používají mnozí odborníci nejrůznějších zaměření: psychoterapeuti, logopedi, učitelé hudby, jazyků, terapeuti pohybového ústrojí, rehabilitační pracovníci. Léčí se samostatně i podpůrně, v souvstažnosti s jinými léčebnými procesy. Tomatisovou metodou se úspěšně léčí deprese, anorexie/bulimie. Tinnitus, Menierova závrať, dyslexie, dyspraxie, dysgrafie, ADD /ADHD. Rozvíjejí se schopnosti postižených autismem a Downovým syndromem. Seniorům se dodá životní energie. Existuje speciální program ulehčující porod i těhotenství.
Odstraní se úzkost, únava, agresivita, stres. Člověk znovu rezonuje v souladu se svým prostředím a okolím, ale především a hlavně v souladu sám se sebou. Je doslova nabit pozitivní tvůrčí energií.
Tomatisova metoda pomohla mnoha osobnostem ze světa hudby a umění. Herec Depardieu ve své autorizované autobiografii říká, že nebýt Tomatise, nestal by se tím kým je. Zpěváci jako Sting, Maria Calas a mnozí další umělci, malíři, i „obyčejní" lidé, vděčí metodě profesora Tomatise za znovunabytí svého talentu a svých schopností.
Na závěr citujeme houslového virtuóza Yehudi Menuhina :
„Zvuk proniká přímo do našich těl. Co sluch dokáže vyvolat v našem mozku, nakolik dokáže ovlivnit naše životy, nemůže nic jiného nahradit. Využití zejména vysokých frekvencí nám otevírá dveře do zcela nového světa. Zvuková terapie má zcela specifický vliv, široké pole implikací a překvapivé výsledky. Jsem přesvědčen, že zde jde o významný průlom do světa zdraví a hudby".


Motto Tomatis Centra v Toulouse na jihu Francie:

Oči vidoucích již nebudou zastřeny,
uši slyšících se stanou pozornými.
Srdce lehkověrných nabudou poznání,
jazyk váhavých promluví hbitě a jasně.
Izajáš 32/3


V České Republice je prozatím jediné Tomatis Centrum APF v Praze.
Je řízeno odborným psychologem, školeným v Paříži a v St.Truidenu.
Přijímá na objednávky, ve výjimečných případech může konzultant s přístrojem dojíždět.
Každopádně Vám rádi zodpovíme všechny případné dotazy.